– Zijn er conflicten in het team?
– Wil je van een groep individuen een team maken?
– Zijn de prestaties van het team voor verbetering vatbaar?
– Wil je ook in tijden van reorganisaties een sterk team creëren?

Als één of meer antwoorden op deze vragen ‘ja’ luidt, dan is onze effectieve teambuilding iets voor jou! Teambuilding, ook wel teamontwikkeling genoemd, is zinvol wanneer het team vastloopt, terwijl het werk wel in teamverband gedaan moet worden, omdat er sprake is van
– onderlinge afhankelijkheid
– gemeenschappelijk te behalen doelen of eindresultaten
– interactie met elkaar.

Voorbeelden van vastlopers in het team kunnen zijn dat teamleden te individueel werken, weinig oog hebben voor elkaars kwaliteiten of niet met elkaar kunnen opschieten.  Misschien zijn er geen heldere doelen of is het besluitvormingsproces niet duidelijk. Ook kan het zijn dat het team hun potentieel niet ten volle benut of dat teamleden een extra duwtje in de rug nodig hebben wanneer het team van samenstelling verandert door reorganisaties.

Doel van onze effectieve teambuilding
Het functioneren van de groep te verbeteren, zodat er een hecht team ontstaat die al samenwerkend en met plezier weet waar ze voor staat en eenvoudig de gewenste eindresultaten weet te bereiken.

Inhoud
Het accent van onze effectieve teambuilding ligt op het verbeteren van interpersoonlijke vaardigheden en vaardigheden die het eenvoudiger maken om problemen op te lossen. Teamleden gaan elkaars kwaliteiten kennen en hiervan gebruik willen maken. Zij ervaren dat de som meer is dan de delen afzonderlijk, leren beter samen te werken en maken zich de nodige communicatie- en beïnvloedingstechnieken eigen. Daarnaast is er aandacht voor de wijze waarop de taken worden uitgevoerd en doen we een beroep op de eigen wijsheid van de teamleden met als doel het co-creëren van verbeteringen.

Praktijkcase
Ons team Economische Zaken werd vanwege een reorganisatie uitgebreid met 10 medewerkers, zomaar een derde erbij! Een goede doorstart was nodig om op koers te blijven in het behalen van de afdelingsdoelstellingen.

Door een teambuildingstraining van slechts twee dagdelen, waarin ook fysieke oefeningen niet geschuwd werden, hebben we elkaar als mens beter leren kennen. Het was een bevrijding om nu eens geen ingewikkelde modellen, schema’s of grafieken  van een trainer te krijgen in hoe we het beter moesten doen. Juist werd er gebruik gemaakt van elkaars wijsheid. Hierdoor kregen we stapsgewijs scherp in beeld wat er in het werk en in de interactie onderling speelde, welke behoefte er lag en hoe wij zaken effectiever konden oppakken. 

Dankzij dit programma teambuilding is de drempel verlaagd om naar elkaar toe te stappen. We weten veel beter wat ieders kracht en kwaliteit is en maken daar dankbaar gebruik van. Conflicten hebben we echt nog wel, maar we gaan ze niet meer uit de weg en weten ze makkelijker op te lossen.  Simpelweg ook omdat we beter zijn gaan communiceren. Het geeft een ongelofelijke kick om samen de doelstellingen te halen en we hebben er nog plezier in ook!

Wat levert teambuilding mij op?
– elkaar op waarde weten in te zetten
– synergie en samenhang
– duidelijke focus
– co-creëren van verbeteringen
– conflict- en communicatiemanagement
– plezier en inspiratie

Investering
Afhankelijk van de startsituatie en de te verwachten eindresultaten vindt in overleg een nader te bepalen aantal trainingen en/of coachsessies plaats. De sessies worden in teamverband gegeven en waar wenselijk ook individueel. Wij werken op basis van beschikbare budgetten en bieden met maatwerk een gunstige prijs-/kwaliteitsverhouding.

Wat mag je verwachten?
– Uitgebreide intake, deels online
– Individueel online assessment met rapportage
– Minimaal drie dagdelen teamtraining
– Tussentijdse oefeningen, direct toepasbaar in de praktijk
– wekelijkse e-coaching voor teamleden afzonderlijk
– Follow-up teamsessie van 2 uur, drie maanden na afronding van het programma

Ja, ik heb interesse! Vul onderstaande gegevens in en we nemen snel contact met je op

Programma's

  Naam

  E-mail (verplicht)

  Ik heb interesse in het programma:

  Opmerkingen

  © Copyright 2024 ElkenTalent

  Facebook

  Likebox Slider Pro for WordPress