TalentManager - Hèt assessment waarmee je snel duidelijkheid krijgt in jouw potentieel.

Een praktisch en snel instrument dat ElkenTalent inzet voor loopbaancoaching en personeelsontwikkeling

TalentManager is een assessment dat snel inzichtelijk maakt wat jouw talent en competenties zijn en hoe je deze onbelemmerd kunt ontwikkelen. Als werkgever weet je hoe en waar (potentiële) medewerkers het slimste ingezet kunnen worden, zodat iedereen van toegevoegde waarde is voor zichzelf, elkaar, de organisatie en de klant. TalentManager is eenvoudig online toegankelijk. Met behulp van deze methode verschaffen wij via relevante vraagstelling snel inzicht in de belevingswereld van de deelnemer, waaronder de mentale belastbaarheid.

De testmethodiek TalentManager is een whitelabel van Dilemmamanager, zie voor het dilemmamodel: www.dilemmamanager.nl

Sinds 1 november 2004 werkt ElkenTalent met deze testmethodiek, nog steeds tot onze eigen verbazing, omdat wij eigenlijk niet zo van tests en assessments zijn. Voor TalentManager wilden wij echter wel een uitzondering maken, omdat het cliënten eenvoudig duidelijk maakt welke gedragsverandering ingezet kan worden voor meer succes en plezier in het werk(leven). ElkenTalent zet dit assessment o.a. in bij werving en selectie, functiegeschiktheid, loopbaanontwikkeling, beperking van ziekteverzuim, burn-out-herstel, reïntegratie, communicatie- & sociale vaardigheidstrainingen, coaching en outplacement.

Doe de test

Om toegang te krijgen tot het Waarde-assessment TalentManager heb je een toegangscode nodig. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marianne Elken. Heb je al een toegangscode gekregen? Doe dan hier de test.

TalentManager geeft inzicht in wat nodig is om talent en competenties onbelemmerd te kunnen ontwikkelen. Dus… Handen bij de knoppen, want jij voert de regie over jouw (werk)leven.

De uitslag van TalentManager wordt verwerkt tot een korte en bondige rapportage. Duidelijk wordt:

• Wie de medewerker in kwestie is; wat zijn de persoonlijke talenten, eigenschappen en (on-) mogelijkheden. Er wordt inzicht verschaft in succes- en faalkansen en de mentale belastbaarheid.

• Wat de medewerker in kwestie wil bereiken; de rolpatronen waarbinnen de medewerker denkt of wenst te handelen worden in kaart gebracht. Aangegeven wordt welke functie of rol hij wenst te vervullen. Tevens wordt duidelijk welke functie of rol hij zeker niet wil vervullen of zelfs wil vermijden.

• Waarom en tegen welke beloning de medewerker in actie komt; vanuit welk belang denkt en handelt de medewerker; hoe consequent en rationeel zijn deze belangen en in hoeverre is dit realistisch. Hieruit komt naar voren waarom de betrokken medewerker bepaalde dingen doet dan wel nalaat te doen.

• Waar de medewerker energie aan besteedt; wat is de investeringsbereidheid en de investeringspotentie. Inzichtelijk wordt hoe groot het weerstandsvermogen werkelijk is. Kan er nog tegenslag worden getrotseerd of lijkt alles teveel? Of ervaart hij geen enkele belemmering en is hij vol zelfvertrouwen.

TalentManager is vanaf elke computer met internetaansluiting beschikbaar. Het assessment is aan de hand van een op te vragen code eenvoudig te maken en vraagt een tijdsinvestering van een uur.

Met TalentManager kunnen wij je binnen twee dagen een goed beeld geven van het functioneren van medewerker(s) vanuit vier invalshoeken. En ligt er tegelijkertijd een advies over wat nodig is om talent en competenties onbelemmerd te kunnen ontwikkelen.

Laagdrempelig in gebruik en kosten.

Snel toepasbaar: testresultaten kunnen binnen twee dagen bij je bekend zijn.

Beschikbaar overal waar internetaansluiting aanwezig is.

Presentatie in heldere grafieken en modellen aangevuld met een uitgebreide toelichting.

ElkenTalent neemt het assessment TalentManager al af voor € 397,- per persoon, inclusief rapportage en persoonlijke toelichting, exclusief 21% BTW. Bij afname voor meerdere personen bieden wij een interessante kortingsregeling.

© Copyright 2020 ElkenTalent

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress