Loopbaanontwikkeling? Help! Ze willen van me af!

Loopbaanontwikkeling? Help! Ze willen van me af!

Nee, integendeel! Met loopbaanontwikkeling kom je nóg beter uit de verf !

Inderdaad, ze bestaan echt! Sterker nog, het worden er steeds meer! Werkgevers die preventief bezig zijn hun personeelsleden loopbaanontwikkeling aan te bieden. En nee, niet om ze te ontslaan, maar juist om medewerkers de kans te geven met plezier en voldoening in hun werk te blijven staan. Ofwel in vaktermen: duurzaam talentmanagement als onderdeel van strategische personeelsplanning. Steeds vaker nemen organisaties hun verantwoordelijkheid in de professionele en zelfs persoonlijke ontwikkeling van hun mensen. Terwijl dat vooral ook een verantwoordelijkheid blijft van de mens zelf, lijkt mij.

‘Wil je van me af, of zo?’

(HR-)managers krijgen nog steeds aardig wat weerstand te verduren, wanneer zij personeelsleden die minstens vier jaar werkzaam zijn, een coachprogramma aanbieden. Zeker als het gaat om loopbaanontwikkeling. Stel je maar eens voor dat je dit aanbod krijgt, terwijl je als professional nou net lekker op je plek denkt te zitten. Niets is menselijker dan te denken dat de organisatie afscheid van je wil nemen. Maar… tegenwoordig is het tegendeel vaker het geval.

Arbeidsmarktbestendig en duurzaam talentmanagement

Een goed hr-beleid is er juist op gericht om in kaart te hebben wie het beste op welke plaats in de organisatie tot zijn recht komt. Gebeurt dat niet, dan gaat er een mismatch ontstaan, die hoe dan ook ontevredenheid gaat opleveren voor de werkgever, maar zeker ook voor de werknemer. Betrokken managers willen dus altijd weten hoe de medewerker zijn toekomst ziet. Hoe willen zij bijblijven in hun vak? Welke ambities spelen er? En hoe kan de werkgever hierin het beste faciliteren? Ook heeft een organisatie er baat bij haar werknemers arbeidsmarktbestendig te houden. Dat betekent dat je flexibel meebeweegt met de veranderende eisen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. En als medewerker zou je dat al helemaal moeten willen, omdat daarmee jouw kans op werkzekerheid groter wordt, wanneer je zelf besluit te solliciteren.

Loopbaanontwikkeling houdt je scherp

Dus mensen… Ook al heb je het gevoel bij het juiste bedrijf te zitten en de juiste functie uit te oefenen, dan nog is het slim om regelmatig stil te staan bij wat je het liefste wilt doen, bij wie je dat graag wilt, onder welke omstandigheden en (voor)waarden en welke acties je moet doen om je doelen te bereiken.

De enige zekerheid die we hebben, is dat er onzekerheid is. Dat er altijd veranderingen zullen zijn. Je zult niet de eerste zijn die een reorganisatie gaat meemaken. Hoe zeker ben je dan nog van je baan? Ben jij dan arbeidsmarktbestendig? Ben jij dan die gewilde werknemer voor een andere werkgever? Doe jezelf een plezier en laat het niet zover komen. Grijp die kans van loopbaanontwikkeling en sta even stil bij jouw toekomst, jouw werkplezier en jouw werkvoldoening. Ontvang dit zingevende cadeau van je werkgever en zeg gewoon ‘dank je wel’.

Marianne Elken